Metsätila-arvio

Metsätila-arvio on merkittävä asiakirja, jota tarvitaan esimerkiksi metsätilakaupassa,  metsien arvostamisessa perukirjaan, metsien omistusjärjestelyssä, metsätilan vakuusarvon määrityksessä tai metsätilan jaon yhteydessä.

Metsätila-arvion keskeinen osa on maastoinventoitityö. Maastosta selviää puuston määrä ja laatu, tukkiosuudet ja mahdolliset metsätuhot, jotka vaikuttavat keskeisesti metsätilan hinnan muodostumiseen ja näitä ei voi tietää ilman maastoinventointia. Kaukokartoitustietoon perustuvat metsätilan arvonmääritysmenetelmät eivät ole yksistään riittävän tarkkoja metsätilan arvonmääritysmenetelmiä perintötilanteessa, metsätilakaupassa tai sukupolvenvaihdoksen yhteydessä.

Huomioitavaa on myös se, että metsätilan metsätaloudellinen arvo ei useimmiten ole ns. metsätilan markkina-arvo, jonka metsätilasta saa asianmukaisten markkinointitoimenpiteiden ja oikean myyntitavan jälkeen.

Mikäli tarvit laadukasta metsätila-arviota ja näkemystä metsätilan arvonmääritykseen juuri sinun tilanteessa niin soita Tuomo Liikaselle 050-4334 720.  Voit laittaa tarjouspyyntöä myös yhteydenottolomakkeen kautta TÄSTÄ