PERUNKIRJOITUS JA PERINNÖNJAKO METSÄASIAT HUOMIOIDEN

Perhe ja jäämistöoikeudelliset asiat

PERUNKIRJOITUS METSÄASIAT HUOMIOIDEN

Perunkirjoitukset Rovaniemellä ja lähikunnissa. Perunkirjoitus on pidettävä 3 kuukauden kuluessa kuolemasta. Perukirja-asiakirjasta selviää kuolinpesän tila, eli siinä luetteloidaan vainajan omaisuus.

Erityisesti silloin kun vainajalta jää metsävarallisuutta, kannattaa hyödyntää Laki ja Metsä Oy:n asiantuntemusta perunkirjoituksessa. Metsävarallisuuden arvottamiseen liittyvät erityispiirteet sekä perillisten metsän omistamiselleen asettamat tavoitteet tulevaisuutta varten pitää huomioida jo perunkirjoitusvaiheessa! Palvelumme avulla perilliset saavat tietoa siitä, mitä toimintavaihtoehtoja heillä on perintömetsien suhteen.

Perunkirjoituksen jälkeen tulee ajankohtaiseksi usein kuolinpesän purkaminen, metsävarallisuuden muuttaminen yhtymäksi ja yhteishallintasopimuksen laatiminen. Mikäli kuolinpesässä on leski, ennen perinnönjakoa tehdään ositus kuolinpesän ja lesken välillä.

Soita maksuton alkukartoitus tai laita viesti Tästä

 

PERINNÖNKO JA OSITUS METSÄASIAT HUOMIOIDEN

Perunkirjoituksen ja pesänselvityksen jälkeen voidaan toimittaa perinnönjako. Perinnönjako kannattaa tehdä sovintojakona. Metsätila-arvio on tärkeä olla ajantasalla perinnönjaossa.

Jos kuolinpesässä on leski,  tehdään ennen perinnönjakoa ositus kuolinpesän ja lesken välillä. Osituksessa metsävarallisuuden omistusta voidaan muuttaa perillisten ja lesken tavoitteiden mukaan, joten ositus tarjoaa mahdollisuuden metsätilan sukupolvenvaihdoksen toteuttamiseen. Osituksen jälkeen selviää mikä omaisuus kuuluu perillisille ja mikä leskelle. Osituksen jälkeen perilliset voivat jakaa osituksessa saamansa omaisuuden perinnönjakosopimuksella. Usein ositus- ja perinnönjako laaditaan samaan asiakirjaan.

Sellaisissa tilanteissa, joissa kuolinpesässä on metsävarallisuutta, voidaan toteuttaa osittainen perinnönjako esimerkiksi metsien  osalta, jolloin kuolinpesän metsävarallisuus muutetaan yhtymäksi. Tästä toimenpiteestä on perillisille verotuksellisia hyötyjä ja se selkiyttää yhdessä yhteishallintasopimuksen kanssa suuresti perillisten harjoittaman metsätalouden harjoittamista.

Soita maksuton alkukartoitus 050-4334 720 tai laita viesti Tästä

EDUNVALVONTAVALTUUTUS

Edunvalvontavaltuutuksella henkilö voi etukäteen järjestää asioidensa hoidon, jos hän tulee myöhemmin kykenemättömäksi hoitamaan omia asioitaan. Myös metsäasioiden hoitoon liittyvien asioiden hoidon järjestämiseen liittyvä erityispiirteet voidaan huomioidan edunvalvontavaltuutuksessa.

Edunvalvontavaltuutuksella valtuutettu voidaan oikeuttaa edustamaan valtuuttajaa tämän omaisuutta koskevissa ja muissa taloudellisissa asioissa. Valtuutettu voidaan oikeuttaa edustamaan valtuuttajaa myös sellaisissa tämän henkilöä koskevissa asioissa, joiden merkitystä valtuuttaja ei kykene ymmärtämään sillä hetkellä, jolloin valtuutusta olisi käytettävä.

Edunvalvontavaltuutukset kauttamme vaivattomasti ja nopeasti.

Soita maksuton alkukartoitus 050-4334 720 tai laita viestisi Tästä

TESTAMENTTI METSÄASIAT HUOMIOIDEN

Testamentti on tehtävä määrämuodossa, jotta se on pätevä. Testamentilla voit määrätä kenelle omaisuutesi menee kuoleman jälkeen. Jos testamenttia ei ole laadittu määräytyy perimysjärjestys perintökaaren mukaisesti.  Keskinäisen testamentin voivat laatia aviopuolisot, avopuolisot ja myös toisilleen läheiset henkilöt. Testamentti voi olla mm. omistusoikeus tai hallintaoikeustestamentti.

Testamentin laatiminen kannattaa jättää asiantuntijan tehtäväksi. Annamme mielellämme kirjallisen tarjouksen testamentin laatimisesta.

Soita maksuton alkukartoitus 050-4334 720 tai laita viestisi Tästä

 

AVIOEHTOSOPIMUS

Avioehtosopimuksella puolisot voivat sopia siitä, miten heidän omaisuus jaetaan avioliiton tai rekisteröidyn parisuhteen päättyessä. Ellei avioehtosopimusta ole jaetaan puolisoiden omaisuus avioliittolain pääsäännön mukaisesti tasan puolisoiden kesken. Avioehtosopimus voidaan laatia joko ennen avioliittoon menoa tai avioliiton aikana.

Avioehtosopimus on tehvävä kirjallisesti ja kahden esteettömän todistajan on todistettava se. Avioehtosopimus on rekisteröitävä maistraattiin, jotta se tulee voimaan. Kauttamme järjestyy avioehtosopimukset vaivattomasti koko Lappiin. Annamme mielellämme kirjallisen tarjouksen asiaan liittyen.

Soita maksuton alkukartoitus 050-4334 720 tai laita viestisi Tästä

Kiinteistökaupan palvelut

 

KAUPPAKIRJA JA KAUPANVAHVISTUS

Laadimme kiinteistön kauppakirjat kaupanvahvistuksineen. Olipa kyse omakotitalon tai metsätilan kauppakirjasta kannattaa kauppakirjan laadinta jättää asiantuntijan huoleksi. Kauppakirjan laatimiskustannukset huomioidaan luovutusvoittoveroa laskettaessa.

Laadimme kauppakirjoja myös metsäyhtymien yhtymäosuuksista, myös nämä kauppakirjat edellyttävät kaupanvahvistajan vahvistamisen.

 

KAUPPAKIRJOJEN KOMMENTOINNIT KOKO SUOMEEN

Kommentoimme metsätilan kauppakirjoja valtakunnallisesti. Teemme tarvittavat kirjalliset korjausehdotukset ostajan ja myyjän tavoitteiden näkökulmasta. On tärkeää, että metsätilan kauppakirja laaditaan kerralla kuntoon, ettei asiaan tarvi palata jälkeenpäin metsätilakaupan virheen muodossa. Meillä on viimeisin tietämys metsätilakaupan myyjän, ostajan, kiinteistönvälittäjän ja asiantuntijanpalveluntarjoajan (metsätila-arvion laatija) vastuista, velvollisuuksista ja oikeuksista metsätilakaupassa.

Metsätila-arviot

Tila-arviossa määritetään metsätilan käypä arvo. Metsätilan arvon määrittäminen on tärkeää mm. perunkirjoituksessa, metsätilakaupassa, perinnönjaossa, yhteisomistuksen purussa, sukupolvenvaihdoksessa tai silloin kun metsätilaa käytetään lainan vakuutena. Tila-arvio laaditaan summa-arvomenetelmää käyttäen. Maastomittauksin kerätty metsävaratieto puuston määrästä puutavaralajeittain, maapohjasta, taimikoista, hakkuumahdollisuuksista ovat avainasemassa tila-arvion laadinnassa yhdessä metsätilan muiden arvojen ja markkinatilanteen kanssa.

Soita lisätiedot tai laita viesti täältä

 

Toimimme seuraavissa Lapin kunnissa: Rovaniemi, Ranua; Kemijärvi, Ylitornio, Kemi, Tornio, Posio, Tervola, Simo, Keminmaa, Pelkosenniemi, Salla, Kittilä, Sodankylä, Inari, Enontekiö, Muonio, Kolari, Pello ja Utsjoki sekä monissa asioissa kykenemme toimimaan kustannustehokkaasti etäyhteyksien avulla koko Suomessa.